2. Ulusal İktisat Sempozyumu

İktisat Bölümü | Hacettepe Üniversitesi
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Küresel Kriz ve İşsizliksmall logo

Sempozyuma Davet

Hacettepe Üniversitesi
İktisat Bölümü,
2010 Yılı İktisat Sempozyumu  temasını

“Küresel Kriz ve İşsizlik”

olarak saptamış bulunmaktadır. 2-3 Aralık 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan 2. Yıllık İktisat Sempozyumuna konu ile ilgili akademisyenler, politikacılar, işçi ve işveren kuruluş temsilcileri, sivil toplum örğüt  temsilcileri ve medya davet edilmektedir.  

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen araştırmacıların bildiri özetlerini en geç 24 Eylül 2010 tarihine kadar e-posta yoluyla timurgur@hacettepe.edu.tr ve naci@hacettepe.edu.tr  adreslerine ulaştırması gerekmektedir.  Bildiri özetlerinin 300 kelimeyi aşmaması ve MS Word ile isim, çalıştığı kurum, iletişim bilgilerini de içeren bir formatta yazılması gerekmektedir.  

Sempozyumun ana başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiş olup Ekim ayı içerisinde kesin program tüm katılımcılara bildirilecektir.


Saygılarımızla,
Düzenleme Komitesi Adına

Doç. Dr. Naci Canpolat                                 Doç. Dr. Timur Han Gür

 

2. Yıllık Ulusal İktisat Sempozyumu
“Küresel Kriz  ve  İşsizlik”
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü
 2-3 Aralık 2010, Beytepe, Ankara

1. Dünyada ve Türkiye’de İşsizlik

a) Küresel ve yerel işgücü arz şokları
b) İşsizliğe karşı arz yanlı yapısal reformlar
c) İşsizliğe karşı talep yanlı politikalar

2. Mesleki eğitim, beşeri  sermaye

a) İşgücünün niteliği ve işsizlik
b) İşgücü verimliliği ve mesleki eğitim
c) Sanayide ara eleman talebi
d) Aktif işgücü programları
e) Kadının işgücüne katılımı

3. İş yasaları, iş güvenliği, sosyal güvenlik

a) Uluslararası işgücü standartları ve Türkiye
b) Esnek çalışma ve iş güvenliği
c) Özel istihdam büroları
d) Kıdem tazminatı
e) İşsizlik sigortası
f) Kayıtdışı istihdam
g) İşyeri güvenliği ve işçi sağlığı

4. Bölgesel ve Sektörel Asgari Ücret

a) Bölgelerarası gelir dağılımı dengesizliği
b) Emek yoğun sektörler
c) İç göç ve işsizlik
d) İstihdam teşvikleri

5. İşsizliğin sosyal boyutları

a) Kadınlar ve gençlerde işsizlik
b) İşsizlik ve sosyal dışlanma
c) Sosyal politikalar ve sosyal hizmetler

 

 

.

 

©2010 Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü